Privacyverklaring uitgebreid

 

Wanneer u op deze website het formulier invult en uw telefoonnummer achterlaat kunt u gebeld worden door een AFM gecertificeerde hypotheekadviseur. Indien u aangeeft 'Ik zoek geen hypotheek, alleen info' zult u niet gebeld worden. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

Delaagsterente.info wordt regelmatig aangepast. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruikmaken van de diensten van Delaagsterente.info, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

 

Gebruik van Delaagsterente.info

Indien u onze site bezoekt, informatief gebruikt en eventueel ons formulier invult, zijn wij uitsluitend geÔnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de site. Bezoekersaantallen, duur van een bezoek en piekuren geven ons waardevolle informatie om de website verder te kunnen verbeteren en meer klanten te mogen bedienen. Er worden door ons slechts niet-herleidbare bezoekgegevens bijgehouden door middel van een 'cookie'. Uw bezoek blijft dus anoniem.

 

Delaagsterente.info adverteert onder meer via websites van derde partijen. Deze partijen kunnen gebruik maken van action tags (ook bekend als 'enkele pixel-gifs' of 'webbakens') om de doeltreffendheid van de campagne te meten. De informatie die deze partijen via action tags verzamelen, is volledig anoniem.

 

De gegevens die u invoert voor het aanvragen van advies worden opgeslagen in onze database, zodat wij deze informatie beschikbaar kunnen maken voor onze adviseurs. Uw gegevens zullen ten alle tijden slechts eenmalig gebruikt worden (namelijk om contact met u te zoeken n.a.v. uw adviesaanvraag). Het kan zijn dat Delaagsterente.info geen contact met u zoekt n.a.v. uw adviesaanvraag, maar dat een zorgvuldig geselecteerd partnerbedrijf dit doet. Dit kan onder andere voorkomen op het moment dat Delaagsterente.info niet genoeg capaciteit heeft om uw aanvraag te behandelen.

 

Mocht u direct na het invullen van ons formulier op andere gedachten gekomen zijn en toch geen contact te wensen, dan kunt u dit kenbaar maken op info [at] delaagsterente.info Als wij op het moment van de ontvangst van uw e-mail nog geen contact met u hebben opgenomen, dan zullen wij dat ook niet meer doen.

 

Mocht u aan de hypotheekadviseur aangeven dat u geÔnteresseerd bent in onze diensten, dan zullen uw gegevens alleen gebruikt worden om contact met u te onderhouden aangaande uw hypotheek.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Delaagsterente.info zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van die persoonsgegevens door Delaagsterente.info of een door Delaagsterente.info aangewezen derde, zal in het kader van een efficiŽnte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

 

Het beoordelen en accepteren van (potentiŽle) cliŽnten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een betrokkene;

Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een betrokkene tot stand te brengen en/of met een betrokkene in stand te houden dan wel uit te breiden;

Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Delaagsterente.info, haar cliŽnten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen;

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl.

 

Indien u een aangevraagde hypotheekofferte getekend retour zendt, worden de persoonsgegevens getoetst bij het BKR te Tiel. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw gegevens verstrekken aan een (hypotheek) adviseur of andere partij waarmee Delaagsterente.info een samenwerking is aangegaan met als doel een aanvullend advies te kunnen geven.

 

Delaagsterente.info selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kan Delaagsterente.info geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

 

Verwijdering van uw gegevens

Indien u geen klant bent bij Delaagsterente.info kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. U kunt in dit geval mailen naar info@delaagsterente.info.

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons altijd een e-mail sturen naar info@delaagsterente.info